Google Forms

 6 клас біологія 
Мохи тут
Хвощі, плауни, папороті тут
Голонасінні тут
Покритонасінні тут
Практична робота № 3. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин тут
Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, води, температури) тут
Життєві форми рослин. Рослинні угруповання тут
Значення рослин для існування життя на планеті Землі та для людини тут
Гриби. Особливості життєдіяльності грибів тут
Екологічні групи грибів тут
7 клас біологія 
Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення тут
Розвиток тварин тут
Поведінка тварин, методи її вивчення тут
Вроджена і набута поведінка тут
Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин тут
Форми поведінки: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна тут
Репродуктивна поведінка тварин тут
Територіальна поведінка тут
Соціальна поведінка тварин. Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Ієрархія у групі тут
Практична робота № 7. Визначення форм поведінки тварин тут
8 клас біологія
Загальна характеристика сенсорних систем тут
Зорова сенсорна система. Око тут
Слухова сенсорна система. Вухо. Гігієна слуху тут
Сенсорні системи смаку та нюху тут
Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю тут
Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи тут
Умовні та безумовні рефлекси тут
Інстинкти.Мова. Навчання та пам"ять тут
9 клас біологія
Мутації: види, причини та наслідки мутацій тут
Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування тут
Еволюційні фактори тут
Популяція організмів та їх основні характеристики. Механізми видоутворення тут
Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя тут
Світоглядні та наукові погляди на походження життя тут
Еволюція людини. Етапи еволюції людини тут
Основи еволюційної філогенії. Неклітинні форми життя: віруси тут
10 клас біологія
Закономірності розподілу алелей в популяціях тут
Сучасні завдання медичної генетики тут
Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини тут
Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Медико-генетичне консультування та його організація тут
Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів тут
Особливості процесів регенерації організму людини.Трансплантація тканин та органів у людини тут
Ріст та розвиток клітин та фактори, які на нього впливають. Старіння та смерть клітин. Причини порушення клітинного циклу та їх наслідки тут
Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних захворювань тут

Комментариев нет:

Отправить комментарий